คำตอบ

  • Hokoromo
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-12T20:45:04+07:00
เขียน :我爱你,不是因为你是一个怎样的人,而是因为我喜欢与你在一起时的感觉。
对于世界而言,你是一个人;但是对于某个人,你是他的整个世界。
อ่าน: หว่อ อ้าย หนี่ , ปู๋ ซื่อ อิน เว่ย หนี่ ซื่อ อี๋ เก้อ เจิ่น ย่าง เตอ เหยิน, เอ๋อ ซื่อ อินเว่ย หวอ สี่ ฮวาน อวี๋ หนี่ จ้าย อี้ ฉี่ สือ เตอ กั่น เจวี๋ย 
ตุ้ย อวี๋ ซื่อ เจี้ย เอ๋อ แหยน,หนี่ ซื่อ อี๋ เก้อ เหยิน, ต้าน ซื่อ ตุ้ย อวี๋ โหม่ว เก้อ เหยิน, หนี่ ซื่อ ทา เตอ เจิ่ง เก้อ ซื่อเจี้ย
แปล: ฉันรักคุณ ไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นคนยังงัย แต่เป็นเพราะว่าฉันชอบความรู้สึกขณะที่อยู่ด้วยกันกับคุณ
กับโลก คุณเป็นคนคนหนึ่ง แต่ว่ากับใครบางคน คุณคือโลกทั้งใบของเค้า