คำตอบ

  • Rameng19
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-12T20:36:40+07:00
คำซ้อน หมายถึง การสร้างคำอีกรูปแบบหนึ่ง มีวิธีการเช่นเดียวกับการประสมคำ จึงอนุโลมให้เป็นคำประสมได้ ความแตกต่างระหว่างคำประสมทั่วไปกับคำซ้อน คือ คำซ้อนจะสร้างคำโดยนำคำที่มีความหมายคู่กันหรือใกล้เคียงกันมาซ้อนกัน คำที่มาซ้อนกันจะทำหน้าที่ขยายและไขความซึ่งกันและกันและทำให้เสียงกลมกลืน กันด้วย เช่น

วนเวียน ชุกชุม ทอดทิ้ง2014-02-14T14:26:54+07:00
ง่ายๆนะ คำซ้อน จะนำคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมารวมเป็นคำเดียวกัน
เช่น บ้านเรือน = บ้านคือที่อยู่อาศัย เรือนคือที่อยู่อาศัยเหมือนกัน