รบกวนด้วยครับ
คือว่า การชั่งน้ำหนักสัตว์ 3 ชนิดคือ แมว กระต่าย และสุนัข ครับ
ครั้งที่ 1 มี แมวและกระต่าย ชั่ง รวมกันได้ 10 kg
ครั้งที่ 2 มี สุนัขและกระต่าย ชั่ง รวมกันได้ 20 kg
ครั้งที่ 3 มี่ แมวและสุนัข ชั่งรวมกันได้ 24 kg
ครั้งที่ 4 อยากทราบว่า หากนำ แมว สุนัข และกระต่ายมาชั่งรวมกัน ได้กี่ kg

2

คำตอบ

  • Gozzz
  • มือใหม่
2014-02-12T23:31:46+07:00
ให้น้ำหนักแมวเป็น x กก.
น้ำหนักกระต่ายเป็น y กก.
น้ำหนักสุนัขเป็น z กก.
จะได้สมการ
x+y=10 (น้ำหนัก แมว + กระต่าย = 10 กก.)  เป็นสมการที่ 1
z+y=20 (น้ำหนัก สุนัข+ กระต่าย = 20 กก.)  เป็นสมการที่ 2
x+z=24 (น้ำหนัก แมว+ สุนัข = 24 กก.)       เป็นสมการที่ 3

นำ สมการที่ 1 + สมการที่ 2
(x+y)+(z+y) = (10)+(20)
x+z+2y = 30  เป็นสมการที่ 4
นำ สมการที่ 4 + สมการที่ 3
(x+z+2y)+(x+z) = (30)+(24)
2x+2y+2z=54 ->นำ 2 ไปหารทั้งสมการ
(2x+2y+2z)/2=54/2
x+y+z = 27 (น้ำหนักแมว+กระต่าย+สุนัข)
ตอบ 27