วิกฤตการณ์โมร็อกโกก่อให้เกิดความขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มประเทศสนธิสัญญาพันธไมตรีกับกลุ่มประเทศความตกลงไตรภาคีอย่างไร

1

คำตอบ

  • kuro235
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-16T11:14:53+07:00
มหาอำนาจแตกแยกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งประกอบด้วยเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และรัสเซีย ได้ทำสนธิสัญญาพันธไมตรีไตรภาคี ภายหลังรัสเซียได้ถอนตัวออกไป และอิตาลีได้มาสมทบ กลุ่มนี้จึงประกอบด้วยเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และอิตาลี ส่วนฝรั่งเศสกับรัสเซียได้ทำสนธิสัญญาพันธไมตรีฝรั่งเศส-รัสเซีย ต่อมาอังกฤษได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับรัสเซีย จึงเกิดเป็นกลุ่มประเทศความตกลงไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยฝรั่งเศส รัสเซีย และอังกฤษ