ครูดุนักเรียนไม่ทำการบ้าน
เขาเรียนเก่งเพราะเขาตั้งใจเรียน
เรา ไม่ได้ ส่งข่าวถึงกันนานแล้ว
ห้าม เดินลัดสนาม
ฉันไปพบเขามาแล้ว
เธอเห็นปากกาของฉัน ไหม
กรุณา พูดเบา
ฉันอาศัยบ้าน = ประโยคหลัก
1
ข้อนี้ถามว่าไรคะ?
แต่งหรือเรียงประโยค??
ให้แยกประเภทหรือว่าอะไรค่ะ