คำตอบ

  • Hokoromo
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-12T22:18:13+07:00
Alstonia scholaris R. Br ค่ะ อยู่ในวงศ์ APOCYNACEAE
แถวบ้านเราเรียกต้นพญาสัตบรรณอ่ะ