ได้33ตัวและเข่งสุดท้าย34ตัวค่ะ

คำตอบ

  • junkung
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-13T12:55:29+07:00
  • pang026
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-13T21:27:48+07:00
เลี้ยงไก่ไว้ 265 ตัว
จับใส่เข่ง 8 เข่ง
เข่งละ 265 ÷ 8 = 33·25
ประมาณ 33 ตัว
ตรวจสอบจะได้ 264 มันหารไม่ลงตัวค่ะ