โครงสร้างพื้นฐานสี่ตัวที่อยู่ในกรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก (DNA) คืออะไร?

1

คำตอบ

  • Santi
  • มือใหม่
2013-12-23T18:59:45+07:00
เบสที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนสี่ชนิดที่พบในนิวคลีโอไทด์ได้แก่: อะดีนีน (A), ไทมีน (T), กวานีน (G) และไซโตซีน (C) ลำดับของเบสเหล่านี้เป็นตัวกำหนดคำสั่งทางชีววิทยาที่อยู่ภายในสาย DNA ตัวอย่างเช่น ลำดับ ATCGTT สั่งให้เกิดดวงตาสีฟ้า และ ATCGCT สั่งให้เกิดดวงตาสีน้ำตาล