ช่วยแต่งโครงสี่สุภาพหน่อย เอาคำสร้อยด้วย เเล่นสัมใมผัสด้วย เรื่องอะไรก็ได้ขอแค่ให้มันใกล้ๆ ตัว เช่น เพื่อน เป็นต้น ได้โปรดเถอะ T^T เราห่วยภาษาไทยยยยย

2

คำตอบ

2014-02-13T13:26:38+07:00
แดเเอแแพำกืเกดำกฟดแปอิเทมสเดกหฟไำพกดพกอปดหพำ้ะ้
2014-02-13T15:30:11+07:00
เหรียญช้างเผือกนี้ ปู ได้แต่ใดมา
พวกขี้ข้าฉัน นาหามาให้
ทำชอบสิ่งใดหนา วานบอก
พามันโกงข้าวไซร้ จึงได้รางวัล