วิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนำมาพัฒนาชีวิตของเราได้อย่างไรบ้าง

2

คำตอบ

  • junkung
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-13T13:58:06+07:00
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีช่วยทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้น  เราะเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้าขึ้นมากทำให้เราใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยในเรื่องการหาข้อมูล ค้นคว้าทำรายงาน  ส่วนวิทยาศาสตร์ ช่วยอธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันได้
2014-02-13T15:12:34+07:00
สามารถนำมายกระดับชีวิตเราได้เพื่อสืบค้นหาข้อมูลที่เราต้องการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรา