คำตอบ

  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-13T19:10:38+07:00
รัฐสมาชิกกัมพูชา · ไทย · บรูไน · พม่า · ฟิลิปปินส์ · มาเลเซีย · ลาว · เวียดนาม · สิงคโปร์ · อินโดนีเซียรัฐสังเกตการณ์ติมอร์-เลสเต · ปาปัวนิวกินีรัฐที่รัฐสมาชิกประสงค์ให้เป็นรัฐสังเกตการณ์บังกลาเทศ (เสนอโดยประเทศลาว) · ฟิจิ (เสนอโดยอินโดนีเซีย)การบริหารกฎบัตร · เขตการค้าเสรี · Customs union · ประชาคมเศรษฐกิจสัญลักษณ์เพลง · ธง · คำขวัญ · ตราสัญลักษณ์ · ภาษาอาเซียนการประชุมการประชุมสุดยอด · อาเซียน +3 · AMU · ASEAN Regional Forum · ASEM ·การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก · CEPEA · ข้อริเริ่มเชียงใหม่อื่นๆเวลามาตรฐาน · ปฏิญญากรุงเทพฯ · Organizations · ซีเกมส์ · เลขาธิการ  ·สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ · ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน
  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T21:31:07+07:00
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อุษาคเนย์ หรือ เอเชียอาคเนย์ เป็นอนุภูมิภาคของทวีปเอเชีย ประกอบด้วยประเทศซึ่งทิศเหนือติดจีน ทิศตะวันตกติดอินเดีย ทิศตะวันออกติดปาปัวนิวกินี และทิศใต้ติดออสเตรเลีย ภูมิภาคดังกล่าวตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นทวีปหลายแผ่นที่ยังมีการไหวสะเทือนรุนแรงและการปะทุของภูเขาไฟอยู่ ต่อเนื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งได้ภาคภูมิศาสตร์ได้สองภาค ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ หรืออินโดจีน ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และมาเลเซียตะวันตก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทร ประกอบด้วย บรูไน มาเลเซียตะวันออก ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์