คำตอบ

  • Santi
  • มือใหม่
2013-12-23T19:01:24+07:00
กฎของมัวร์ พูดถึงแนวโน้มการเพิ่มจำนวนทรานซิสเตอร์ที่ใส่บนแผงวงจรรวมในสมัยก่อนและ ปัจจุบัน กฎของมัวร์กล่าวว่าจำนวนทรานซิสเตอร์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกๆ สองปี (จริงๆ แล้วสิ่งนี้คือทฤษฎี แต่ทุกคนก็เรียกกันว่ากฎ!)