จำนวนสองจำนวนต่างกันอยู่2 ถ้าผลต่างของกำลังสองของสองจำนวนนั้นเท่ากับ80 จงหาจำนวนทั้งสองจำนวนนั้น

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T19:22:24+07:00
ให้ จำนวนแรก คือ a จำนวนที่สองคือ b
a-b = 2 ...(1)
a²-b² = 80 ...(2)

นำสมการ (2) หาร (1) จะได้
a²-b² / (a-b) = 80/2
(a-b)(a+b) / (a-b) = 40
a+b = 40 ...(3)

จาก (1) จะได้ a=b+2 นำไปแทนใน (3)
b+2+b = 40
2b = 38
b = 19 ...(4)

นำ (4) ไปแทนใน (3)
a+19 = 40
a = 21

จำนวนทั้งสองคือ 21 และ 19