คำตอบ

  • BAMBAM
  • มือใหม่
2014-02-13T17:10:51+07:00
  \left[\begin{array}{ccc}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{array}\right] เกิดมาจากธรรมชาติธรรมชาติช่วยคิดค้นเราต้องรักษ์ษา

2014-02-13T19:14:13+07:00
ต้นไม้ เกิดขึ้นเพราะ เซลล์สิ่งมีชีวิต รวมกับแก๊ส และแร่ธาตุ รวมกันเป็ต้นไม้