ก็ทำให้เสียการเรียน กานงาน ถ้าไม่รุจักเวลาคะ

คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T11:43:26+07:00
ก็เสียเวลา นอนดึก ใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์ โดนพ่อแม่ด่า
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-20T12:28:13+07:00
ไปเที่ยวกลางคืนจะทำให้เรามีโทษอยู่6ประการ
1.ชื่อว่าเป็นคนไม่รักตนเอง
2.ชื่อว่าเป็นคนไม่รักครอบครัว
3.ชื่อว่าเป็นคนไม่รักษาสมบัติ
4.ทำให้เป็นที่หวาดระแวงสงสัยของผู้อื่น(ไม่ไว้ใจ ไม่เชื่อมั่น)
5.เป็นเป้าที่ถูกโจมตีหรือถูกใส่ความได้ง่าย
6.เป็นเหตุที่มาของความเดือดร้อนต่างๆ