คำตอบ

  • Sumsa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-13T19:24:34+07:00
ผู้ที่ สร้างเซลล์แสงอาทิตย์เป็นคนแรก ในปี 1883 คือ นักวิจัย Charles Fritts เซลล์แสงอาทิตย์ในยุคแรกนี้ทำจากซีลีเนียม โดยมีประสิทธิภาพเพียง 1% เท่านั้น แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาในเชิงพานิชย์ จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1954 และได้ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1959ครับ
2014-02-13T20:18:36+07:00
คนคิดค้นคือ แชปปิน ฟูลเลอร์ และเพียสัน แห่งเบลล์เทลเลโฟน