คำตอบ

2014-02-13T22:35:45+07:00
เกิดจากเซลล์ค่ะ มนุษย์เกิดจาก เซลล์หลายๆเซลรวมตัวกัน ค่ะ
  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T13:57:51+07:00
วิวัฒนาการ ที่ทำให้สิ่งมีชีวิต (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทลิงใหญ่ - Ape) มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ กลายเป็นสปีชีส์ใหม่ จนในที่สุดพัฒนาไปเป็นมนุษย์ปัจจุบัน