ทีี่่ดินของนายสมพรเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่600ตารางวาและมีความกว้าง24วาที่ดินแห่งนี้มีความยาวเท่าใด

2

คำตอบ

  • pang026
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-13T21:22:58+07:00
มีพื้นที่ 600 ตารางวา
กว้าง 24
สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม กว้าง×ยาว
จึงต้องนำ 600÷24=25