คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-16T17:34:02+07:00
มันก็เป็นช่องว่าง(รอยต่อ)ระหว่าง เเอกซอนอีกเซลล์ กะ เดนไดรต์อีกเซลล์อะครับ ถ้ามีการไซแนปส์มากขึ้น จะทำให้การเดินทางของกระแสประสาทช้าลง เหมือนกับเราเดินทางไกล ยิ่งทางไกล ก็ยิ่งช้าครับ