ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับการกำหนดนโยบายสาธารณะมีอะไรบ้าง

1

คำตอบ

  • tong0990
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-15T10:29:53+07:00
1 ปัจจัยทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง          
2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  
3 ปัจจัยทางสังคม
4. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
5 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี