คำตอบ

2014-02-13T20:44:45+07:00
มันจะได้2ครับ เพราะ 2.49 มันเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง   ถ้าจะให้เป็นจำนวนเต็มต้องดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง ซึ่งก็คือ เลข4 เลข4นี้ ยังไม่ถึง5 ทำให้ปัดเศษทิ้งครับ จนได้คำตอบคือ 2