ใบขขับขี่ ใบรับรอง แสตมป์ เผาศพ เกือก วัยโจ๋ วัว ควาย หมู ปวดหัว กิโล หมอ ดอกสลิด ผักตบ แตงโม ปลาสลิด แมว สากกระเบือ ผักหมู
ทำให้เป็นภาษาระดับแบบแผน ค่ะ

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T19:10:31+07:00
ภาษาระดับแบบแผน
ใบขับขี่ = ใบอนุญาตขับขี่
ใบรับรอง = หนังสือรับรอง
แสตมป์ = ประทับตรา (กริยา), ตราประทับ (นาม)
เผาศพ = ฌาปนกิจ
เกือก = รองเท้า
วัยโจ๋ = วัยรุ่น
วัว = โค
ควาย = กระบือ
หมู = สุกร
ปวดหัว = ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ
กิโล = กิโลกรัม (น้ำหนัก), กิโลเมตร (ระยะทาง)
หมอ = แพทย์
ดอกสลิด = ดอกขจร
ผักตบ = ผักสามหาว
แตงโม = ผลอุลิด
ปลาสลิด = ปลาใบไม้
แมว = วิฬาร์
สากกะเบือ = ไม้ตีพริก
ผักหมู = ไม่รู้จักครับ