คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-13T21:24:43+07:00
   ดาวเรืองดอกไม้งาม      เหลืองอร่ามแลสดใส
เห็นแล้วชื่นฤทัย               คิดอยากได้มาครอบครอง