วิชา วิทยาศาสตร์ ม.1 ถ้าอากาศมีความชื้น 30 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิ 30องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นเท่าใด ตามลำดับ

1

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • tong0990
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-14T22:20:33+07:00