คำตอบ

2014-02-13T21:25:27+07:00
    โรงเรียนของฉันนี้          นั้นช่างมีความสุขหนา
ตื่นเช้ารีบเดินมา.               ใฝ่วิชาหาความรู้
ปล.อาจไม่เพราะค่ะ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T21:35:40+07:00
   โรงเรียนของฉันนั้น  เล่าเรียนกันทุกวันมา
ทุกคนได้วิชา            โรงเรียนฉันนั้นแสนดี