ช่วยแต่งกาพย์ยานี11 เรื่อง อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้หน่อยค่ะ 3 บท

1

คำตอบ

2014-02-13T20:56:47+07:00
กำลังใจส่งลงตรงหน้าตัก
ดั่งความรักตรึงไว้ในใจเสมอ
เพราะทุกวันยังคงคิดถึงเธอ
ไม่ได้เจอก็ใช่ว่าไม่รักกัน

เขียนฝันผ่านอักษรสู่บทกลอน
เขียนอ้อนให้เธอยิ้มจวบหลับฝัน
เขียนให้มีแรงสู้แรงฝ่าฟัน
เขียนถึงกันตอนเช้าอ้าว อรุณสวัสดิ์ค่ะ