จระเข้ตัวที่ยาวที่สุดเป็น 4 เท่าของเรือบด ถ้าจระเข้ตัวที่ยาวที่สุด ยาว 10 เมตร เรือบดยาวเท่าใด
พร้อมแสดงวิธีทำ

2

คำตอบ

2014-02-13T21:22:11+07:00
นำ ความยาวของจระเข้ คือ 10 เมตร มาหาร4 เนื่องจากจระเข้ตัวนี้มีความยาวเป็น4เท่าของเรือ 

จะได้  \frac{10}{4}  =  \frac{5}{2}
                                         =  \frac{2.5}{1}

คำตอบคือ 2.5 ครับ