คำตอบ

2014-02-13T21:08:00+07:00
2014-02-14T21:09:04+07:00
โลกจะมืด และจะหนาว  คนและสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
สิ่งมีชีวิตอาจจะล้มตายได้เพราะขาดสารอาหารค่ะ