คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-13T21:14:47+07:00
ใช้ในการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ใช้ในการคมนาคม มีอีกจำไม่ได้

2014-02-13T21:51:12+07:00
ใช้ประโยชน์ทางการทหาร การสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการสำรวจทางธรณีวิทยาสังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวอื่นๆ รวมถึงการสังเกตวัตถุ และดวงดาว กาแล็กซีต่างๆค่ะ