คำตอบ

2014-02-14T14:40:56+07:00
  • dammy
  • มือใหม่
2014-02-14T17:04:12+07:00
เป็นการถามความเป็นมาของกระบี่คะ เพราะเมื่อก่อนสมัยโบราณได้ขุดพอเจอคาบเล่มใหญ่คะ