ดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์ ค่ะ
ดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์

คำตอบ

2014-02-13T21:30:13+07:00
ในทางดาราศาสตร์แนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล เป็นทฤษฎีที่ว่าดวงอาทิย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะภาษาอังกฤษเรียกว่า Heliocentrism
2014-02-13T21:30:26+07:00