1. ตำบล ก. มีลองติจูดมาตรฐาน 6 องศาตะวันออกและตำบล ข มีลองติจูดมาตรฐาน 15 องศา ตะวันออก ระหว่างตำบล ก. และตำบล ข. ตำบลใดจะสว่างก่อน

2.โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ (...องศา) ใช้เวลา 24 ชม.(...วัน)
โลกเคลื่อนที่ 24 ชม. จะเคลื่อนที่ได้ เท่ากับ ....องศา
โลกเคลื่อนที่ 1 ชม. จะเคลื่อนที่ได้ เท่ากับ .../...=....องศา
เวลา 1 ชม.(...นาที) โลกเคลื่อนที่ได้ = ....องศา

3.ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐานที่เส้นลองติจูดมาตรฐาน 105 องศาตะวันออกเวลาจะแตกต่างจากเวลามาตรฐานกรีนิช หรือเวลามาตรฐานสากลกี่ชั่วโมง(จงแสดงวิธีทำ)

4.ถ้าในวันที่ 31 ธันวาคม 2534 เวลา 10.00 น. มีการแข่งขันอเมริกันฟัตุบอลนัดสำคัญที่เมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งตั้งอยู่ ณ ลองติจูด 120 องศาตะวันตก และมีการถ่ายทอดทีวีผ่านดาวเทียมซึ่งดคจรรอบโลกด้วยความเร็วเท่ากับอัตราการหมุนของโลก ผู้ชมในประเทศไทยจะได้รับชมการแข่งขันทางทีวีในวันเวลาใด (จงแสดงวิธีทำ)

5.จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ที่ลองติจูดประมาณ 98.1 องศาตะวันออก ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ลองติจูดประมาณ 104.7 องศาตะวันออก อยากทราบว่าโดยความเป็นจริงแล้ว ชาวอุบลราชธานีจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนชาวแม่ฮ่องสอนประมาณเท่าใด

6.ให้นักเรียนสรุปใบความรู้เรื่องโลกและดวงดาว ตั้งแต่หัวข้อที่ 1-4 หน้าที่ 1-4 ลงในกระดาษสมุด

2