คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-02-14T08:24:18+07:00
Do-Does ใช้ยามบอกว่าทำ เสริมเข้าไปในประโยคที่ต้องการกริยาช่วย

Does ใช้กับประธานเอกพจน์ จะเป็น he she it  หรือหมาตัวเดียว คนคนเดียว นักเรียนชั้นเดียวก็ได้

สมมุติเราบอกว่า He adores you.  (เติม s เขาไปที่กริยาเพราะประธานเป็นเอกพจน์)

ถ้าถามก็เป็น Does he adore you?

ถ้าปฏิเสธก็ He does not (doesn't) adore you.

ส่วน Do ใช้กับ We และ They กับบรรดาประธานพหูพจน์อื่นๆ