คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T09:31:32+07:00
เวลา 15.00 น. เหมือนเดิม แต่จะนับจากเวลา 15.00 น.ไปอีก 625 วัน (เอา 15000 หาร 24 ชม.)
2014-02-14T10:02:09+07:00
เวลา 15.00 น. เหมือนเดิม แต่จะนับจากเวลา 15.00 น.ไปอีก 625 วัน (เอา 15000 หาร 24 ชม.)