ความผิดปกติของออร์แกเนลล์ใดอาจมีผลทำให้การสร้างผนังเซลล์ผิดปกติได้

2

คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T19:22:53+07:00
 Golgi complex นะครับ เป็นตัวสร้าง Cell plate ซึ่งจะมากั้นระหว่างเซลล์ และกลายเป็นผนังเซลล์ชั้น middle lamella ในที่สุด
เพราะจริงๆแล้ว cell plate ก็เทียบเท่ากับ vesicle ที่มี pectin บรรจุอยู่นั่นเอง ซึ่งก็สมเหตุสมผลว่าทำไมมันจึงสร้างมาจากกอลจิบอดี้ซึ่งเป็นตัวผลิต vesicle ครับ