คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T10:13:11+07:00
10x-1-7x+3=7x-10
เอา 10x - 7x ก่อน จะได้ 3x เหลือเป็น
3x-1+3=7x-10
จากนั้น เอา -1 บวก 3 เป็น +2 จะได้เป็น
3x+2=7x-10
ตัวแปร x ข้างขวามีมากกว่า ต้องการทำให้ 3x ข้างซ้าย หายไป โดยการ ลบ 3x ทั้งสองข้างของสมการ
3x+2-3x=7x-10-3x
กลายเป็น
2=4x-10
ต้องการให้ -10 หายไป เลย +10 ทั้ง 2 ข้างของสมการ
2+10=4x-10+10
กลายเป็น12=4x
อยากให้ 4 ที่คูณหน้า x หายไป เลย เอา 4 หารตลอดทั้งสมการ
12/4=4x/4
กลายเป็น
x=3

จากนั้น ตรวจคำตอบ โดยการเอา 3 ไปแทนค่า ตรงที่เป็น x ในสมการ
10
×3 - 1 - 7×3 + 3 = 7×3 - 10
30-1-21+3 = 21-10
11=11