คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T11:31:07+07:00
มี 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์
  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T13:51:32+07:00
จังหวัดในภาคเหนือมีอยู่ทั้งหมด 9 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดเชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง
8.จังหวัดลำพูน
9.จังหวัดอุตรดิตถ์