มีเงินในกระปุกออมสินทั้งหมด 137 บาท ประกอบด้วยเหรียญสามชนิดคือเหรียยบาทเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบบาท นับจำนวนเหรียยทั้งหมดได้ 24เหรียญ อยากทราบว่ามีเหรียญแต่ล่ะชนิดอยู่ดย่างล่ะกี่เหรียญ

1
โจทย์ถูกไม๊เนี่ย
คิดได้ มีเหรียญสิบ 8 เหรียญ เหรียญห้า 10 เหรียญ เหรียญบาท 7 เหรียญ รวม 25 เหรียญ เป็นเงิน 80+50+7 = 137 บาท (เกินมา 1 เหรียญ)

คำตอบ

2014-02-15T18:40:46+07:00
เงิน 137 บาท มีเหรียญดังนี้
เหรียญบาท 7 เหรียญ เป็นเงิน 7 บาท
เหรียญห้า 8 เหรียญ เป็นเงิน 40 บาท
เหรียญสิบ 9 เหรียญ เป็นเงิน 90 บาท
⇒เหรียญทั้งหมด 7+8+9=24 เหรียญ
⇒เงินทั้งหมด 7+40+90 บาท