1. ประวัติศาสตร์ไทยมักเริ่มนับตั้งแต่สมัยอะไร
2. สมเด็จอะไรทรงก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาใน พ.ศ. 1893
3. ในปี พ.ศ. 2310-2325 เริ่มต้นหลังจากที่สมเด็จอะไร
4. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงสถาปนาราชอาณาจักรที่เข้มแข็งและมีเอกราชเมื่อ พ.ศ. อะไร

2

คำตอบ

  • evezaa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-14T18:50:42+07:00
1. ประวัติศาสตร์ชาติไทยเริ่มนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา
2. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง
3. เริ่มต้นจากอาณาจักร์อยุธยาล้มสลาย
4. พ.ศ. 1792
  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T22:15:17+07:00