น่าจะเป็นอดัมกับอีฟนะคะ
อดัมกับอีฟคะ

คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T13:31:53+07:00
ตามความเชื่อของชาวคริสต์มนุษย์คนแรกคือ อดัม  แต่ถ้ามนุษย์คู่แรกคือ อดัมและเอวา

2014-02-14T14:33:05+07:00
อดัม กับ อีฟ น่าจะเป็นมนุษย์คู่แรกของโลก (ความเชื่อ)