คำตอบ

2014-02-14T13:46:21+07:00
เป็นการบรรยายอย่างละเอียดทำให้ผู้อ่านเห็นภาพ
เขียนเล่าให้ผู้อ่านนึกภาพตาม นึกภาพออก เขียนอย่างละเอียด อธิบายถึงลักษณะสิ่งนั้นๆที่เขียนลงไป แต่ต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยเป็นการพรรณนา เช่น ดอกไม้สีฟ้า มองแล้วช่างรู้สึกสดชื่น มีสี่กลีบ กำลังเบนบานในยามเช้าอย่างสวยงาม ฉันดูแล้วช่างรู้สึกสบายใจอย่างกับอยู่ในธรรมชาติอันสวยงาม
  • poom203
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T17:33:04+07:00
เขียนเล่าให้ผู้อ่านนึกภาพตาม นึกภาพออก เขียนอย่างละเอียด อธิบายถึงลักษณะสิ่งนั้นๆที่เขียนลงไป แต่ต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยเป็นการพรรณนา เช่น ดอกไม้สีฟ้า มองแล้วช่างรู้สึกสดชื่น มีสี่กลีบ กำลังเบนบานในยามเช้าอย่างสวยงาม ฉันดูแล้วช่างรู้สึกสบายใจอย่างกับอยู่ในธรรมชาติอันสวยงาม