คำตอบ

2014-02-14T13:52:38+07:00
ชั้นโอโซนอยู่ห่างจากผิวโลกประมาณ 20 ไมล์ อยู่ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์