คำตอบ

2014-02-14T15:12:44+07:00
อักษร คือ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย สำหรับใช้แทนหน่วยเสียง ในภาษาหนึ่งโดยเรียกรวมทั้งชุดหรือทั้งระบบ  โดยทั่ไปอักษรแต่ละตัวมักจะใช้แทนหน่วยเสียงหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นสระ พยัญชนะหรือหน่วยเสียงปลีกย่อยอื่นๆ เช่น อักษรไทย ดดยทั่วไปเรียกกันว่า"ตัวหนังสือ"
 พยัญชนะ คือ ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ เช่น ก ข (รูปพยัญชนะ)
 จำได้แค่นี้นะค่ะและก็ ไม่ค่อยมั่นใจนะค่ะ 
  • evezaa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-14T18:04:36+07:00
พยัญชนะ หมายถึง เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยใช้อวัยวะต่างๆในปากและในคอ

อักษร หมายถึง ตัวหนังสือ