เรื่องวันปีใหม่นะคะ
วันขึ้นปีใหม่ สดใสทั้งวัน
พวกเราสนุกกัน ในวันปีใหม่
เรื่องกลอนสี่เลยนะประพันธ์กลอนสี่ วจีชี้เห็น
บัณฑิตฯคิดเป็น เช้าเย็นลองดู
ประพันธ์กลอนสี่ วจีชี้เห็น
บัณฑิตฯคิดเป็น เช้าเย็นลองดู

คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T14:16:26+07:00
เรื่องวันปีใหม่นะคะ
     วันขึ้นปีใหม่      สดใสทั้งวัน
พวกเราสนุกกัน      ในวันปีใหม่
2014-02-14T14:21:10+07:00
เกี่ยวกับครอบครัวค่ะ
ครอบครัวของฉัน  สุขสันต์สดใส
สุขกายตลอดไป  สุขใจทุกวัน