คำตอบ

2014-02-14T17:14:35+07:00
วิธีทำ
                           5
                               +
                           5
                         10
ตอบ    ๑0
2014-02-14T19:15:55+07:00
วิธีทำ       x+5=10
                  x=10-5
                  x=5
ดังนั้น คำตอบของสมการคือ 5
ตอบ ๕