คำตอบ

2014-02-14T17:43:52+07:00
แม่น้ำรีโอแกรนด์ เป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างรัฐเทกซัสของสหรัสอเมริกา
2014-02-14T18:29:08+07:00
แม่นํ้าที่กั้นระหว่าอเมริกาเหนือ คือ แม่นํ้ารีโอแกรนด์