คำตอบ

  • evezaa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-14T18:11:04+07:00
พระพุทธเจ้าเคยเป็นคนให้ทานมาก่อน เพราะก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้เกิดมาแล้ว 10 ชาติ และทั้ง 10 ชาติพระองค์ก็ได้หาวิธีทางพ้นจากความทุกข์


(ปล.ลองเรียบเรียงเป็นคำพูดของตัวเองอีกทีนะคะ ถ้างง)


  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T18:44:08+07:00
พระพุทธเจ้า ย่อมเป็นคนให้ทานมาก่อนแน่นอน ชาติที่ชัดเจนที่สุด คือ พระเวสสันดร ที่บำเพ็ญทานบารมี