คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T20:06:00+07:00
อังกฤษ กดขี่ข่มเหงอเมริกา (อาณานิคมของอังกฤษในขณะนั้น) โดยเฉพาะในเรื่องของภาษีต่างๆ ที่มีการเก็บอย่างรุนแรง  และเข้มงวด ทำให้เกิดความขัดแย้งต่างๆ ระหว่างอเมริกาและอังกฤษ

และเมื่ออเมริกาทนไม่ได้จึงทำสงครามเพื่อเรียกร้องสิทธิเสมอภาค และในที่สุด ก็นำไปสู่การทำสงครามเพื่อประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ