คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T19:26:21+07:00
1000 มิลลิลิตร= 1ลิตร ดังนั้น 2000 มิลลิิลิตร เป็น 2 ลิตรครับ