ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติ เพราะ ในอดีตมีการใส่รูปช้างเข้าไปในธงชาติไทยด้วย ช้างถือว่าเป็นพาหนะสำคัญในการทำศึกสงคราม ซึ่งโดยปกติจะมีอยู่ในทัพหลวง เป็นพาหนะทรงของกษัตริย์ คนไทยจำนวนมากจึงถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีพระคุณต่อการสร้างชาติไทยมากกว่าสัตว์อื่นทุกชนิด

คำตอบ

2014-02-14T19:03:23+07:00
ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติ เพราะ ในอดีตมีการใส่รูปช้างเข้าไปในธงชาติไทยด้วย ช้างถือว่าเป็นพาหนะสำคัญในการทำศึกสงคราม ซึ่งโดยปกติจะมีอยู่ในทัพหลวง เป็นพาหนะทรงของกษัตริย์ คนไทยจำนวนมากจึงถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีพระคุณต่อการสร้างชาติไทยมากกว่าสัตว์อื่นทุกชนิด